Strategic Leadership Development for Senior Vietnamese Government Officials (S-LEAD)

S-LEAD là một chương trình được tài trợ bởi chính phủ Việt Nam, cung cấp đào tạo lãnh đạo cho các quan chức cấp cao. S-LEAD được thành lập năm 2015 và được hỗ trợ bởi Sáng kiến Việt Nam, Đại học Indiana và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Thông qua chương trình, hai nhóm quan chức Việt Nam đến Mỹ mỗi năm với tư cách là Nghiên cứu sinh S-LEAD trong bốn tháng nghiên cứu và đào tạo. Khi ở Mỹ, các đồng nghiệp S-LEAD:
• Thực hiện các dự án nghiên cứu liên quan đến công việc của họ dưới sự giám sát của một giảng viên tại Đại học Indiana;
• Tham gia các khóa học sau đại học về phân tích chính sách, quản lý và lãnh đạo tại SPEA;
• Thăm và nghiên cứu các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ khác nhau ở cả cấp liên bang và tiểu bang; và
• Tham gia chương trình lãnh đạo điều hành tại Đại học Harvard ở Cambridge, Massachusetts

Địa chỉ liên hệ :

Sáng Kiến Việt Nam
Đại học Indiana
1315 East Tenth Street, SPEA 410
Bloomington, IN 47405-170

Email:  vietnam@indiana.edu

Văn phòng Hà Nội 

Toà nhà Nhật An
30D, Kim Mã Thượng, Quận Ba Đình,
Hà Nội, ​Việt Nam

Ho Chi Minh Office
Toà nhà Kova
92H Nguyễn Hữu Cảnh,
Quận Bình Thạnh​TPHCM, Vietnam

  • LinkedIn

© 2017 by V-Idea