top of page
Search
  • Vietnam Initiative Administrator

Hội thảo trực tuyến “triển khai hoạt động Dự án Diễn đàn phát triển địa phương năm 2021”

Ngày 9/3/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đại học Indiana, Hoa Kỳ tổ chức “Hội thảo trực tuyến triển khai hoạt động Dự án Diễn đàn phát triển địa phương năm 2021” tại điểm cầu thành phố Hà Nội, Việt Nam và tiểu bang Indiana, Hoa Kỳ với sự tham dự của đông đảo học giả, các nhà khoa học.


Chủ trì Hội thảo có PGS,TS Nguyễn Mạnh Hùng, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Trung tâm Chia sẻ tri thức quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Diễn đàn phát triển địa phương; PGS,TS Hoàng Văn Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Diễn đàn phát triển địa phương; GS,TS Trần Ngọc Anh, Chuyên gia cao cấp, Giám đốc Dự án Vietnam Leads, Đại học Indiana.

PGS,TS Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS,TS Nguyễn Mạnh Hùng, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Trung tâm Chia sẻ tri thức quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Diễn đàn phát triển địa phương cho biết, cuối năm 2020, Ban Bí thư đã đồng ý cho phép Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, tiếp nhận viện trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAid) triển khai sáng kiến hợp tác giữa Học viện và Đại học Indiana trong khuôn khổ Dự án Diễn đàn phát triển địa phương. Trên cơ sở đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đại học Indiana đã ký kết Biên bản hợp tác ghi nhớ, và Hội thảo trực tuyến “triển khai hoạt động Dự án Diễn đàn phát triển địa phương năm 2021” là hoạt động đầu tiên nằm trong khuôn khổ Biên bản hợp tác ghi nhớ để trao đổi, thảo luận rộng rãi về những hoạt động và cấu phần của Dự án.

PGS,TS Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Dự án Diễn đàn phát triển địa phương là một chương trình hợp tác giữa Học viện và Đại học Indiana, tập trung vào hai lĩnh vực chính, một là sáng kiến hợp tác nâng cao năng lực của Học viện về nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách, đào tạo – bồi dưỡng; và hai là sáng kiến hợp tác nâng cao năng lực hoạch định thực thi chính sách phát triển của các địa phương thông qua đối thoại phát triển địa phương. Vì vậy, PGS,TS Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn nhận được nhiều ý kiến tư vấn góp ý của các nhà khoa học, các học giả trong và ngoài Học viện để các hoạt động của sáng kiến huy động được tối đa sự tham gia có hiệu quả của các bên trong quá trình triển khai.




GS,TS Trần Ngọc Anh trình bày Dự án từ điểm cầu tiểu bang Indiana, Hoa Kỳ

Tại Hội thảo, GS,TS Trần Ngọc Anh, Chuyên gia cao cấp, Giám đốc Dự án Vietnam Leads, Đại học Indiana đã trình bày khái quát về những nội dung, cấu phần chính của Dự án và những gợi mở quan trọng về cách thức, phương pháp triển khai Dự án như các khóa bồi dưỡng kỹ năng nghiên cứu và xuất bản quốc tế, các hội thảo khoa học định kỳ, hội nghị quốc tế thường niên để nâng cao năng lực nghiên cứu; hay các khóa bồi dưỡng kỹ năng nghiên cứu, phát triển địa phương, thực hiện các nghiên cứu về địa phương, những dịch vụ hỗ trợ địa phương trong lĩnh vực phát triển địa phương; cũng như các chương trình đối thoại quốc gia thường niên về phát triển địa phương nhằm tạo ra khuôn khổ để lãnh đạo trung ương, lãnh đạo các địa phương, các tổ chức, cơ quan, bộ, ngành, doanh nghiệp, hiệp hội chia sẻ, kết nối, thúc đẩy hợp tác thiết thực và hiệu quả hơn.

Với những định hướng cơ bản về các nội dung triển khai hoạt động Dự án Diễn đàn phát triển địa phương năm 2021 được trình bày, các học giả, nhà khoa học tham gia Hội thảo đã tập trung thảo luận về sự tham gia của các bên trong dự án, sự hỗ trợ mà dự án có thể mang đến cho các đơn vị trong nghiên cứu và giảng dạy, cho các địa phương trong hoạch định chính sách và thúc đẩy phát triển toàn diện, nhu cầu của các bên, tiêu chí để lựa chọn các địa phương tiên phong…

Kết thúc Hội thảo, PGS,TS Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, các ý kiến tham luận và trao đổi tại Hội thảo đã thực sự đi vào những điểm nghẽn, những vấn đề đang đặt ra cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Dựa vào kết quả trao đổi, thảo luận tại Hội thảo, Ban Tổ chức Hội thảo sẽ tổng hợp, báo cáo kiến nghị trình Ban Giám đốc Học viện để có cơ chế, chính sách tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi nâng cao năng lực của Học viện, góp phần thực hiện tầm nhìn phát triển của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín ở khu vực và quốc tế./.

11 views0 comments
bottom of page