News & policy briefs

Please reload

Five associate researchers of Vietnam Initiative network appointed to Prime Minister’s Advisory Council, July 29, 2017 (chinhphu.vn) NEW

 

Chương trình Vấn đề hôm nay của VTV1 bình luận về Hội nghị bàn tròn với chuyên gia toàn cầu về phát triển Việt Nam, December 15, 2016 (vtv.vn

 

 

Thủ tướng gặp gỡ các chuyên gia toàn cầu về phát triển, December 13, 2016 (vtv.vn

 

 

Thủ tướng mong muốn nghe các chuyên gia ‘hiến kế’ nhiều hơn nữa, December 13, 2016 (chinhphu.vn

 

 

Góp ý cho Quốc hội đối với một số giải pháp về thuế được đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp, October 16, 2016 (Download)

 

Hỗ trợ doanh nghiệp: Không đo được sẽ không làm được  (Vietnamnet)

 

Diến đàn kinh tế 2015 do Bộ Ngoại giao, Ban Kinh tế TƯ và Sáng kiến Việt Nam đồng tổ chức (BKTTW; VTV4)

 

Cải tổ đại học ở Việt Nam - Nhóm đối thoại giáo dục của GS Ngô Bảo Châu (Download)

 

Góp ý cho Quốc hội về cơ chế độc lập của cơ quan thống kê quốc gia (Download)

 

Mắc ca: "Người chơi chính là ai" (VietNamNet)

 

Ngân sách là tiền của dân, phải công khai với dân, November 24, 2014, (VietNamNet) (English version: Thanh Nien News)

 

Học Chính sách Công ở Hòa Kỳ bằng Học bổng Lãnh đạo Trẻ Việt Nam, November 12, 2014 (VietNamNet)

 

Sáng kiến Việt Nam làm việc với Đoàn Cao cấp của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dẫn đầu (Chinhphu.vn)

 

Dự án Luật Kinh doanh Bất động sản và Dự án Luật Nhà ở: Phân tích và lựa chọn

May 15, 2014 (Download)

 

Góp ý cho Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ Đặc biệt

May 15, 2014 (Download)

© 2017 by V-Idea

  • Facebook Black Round
  • Google+ Black Round
  • Tumblr Black Round