Thực thi

3. Quản trị

2. Xây dựng

Chiến lược

Năng lực

1. Phân tích

VNi cung cấp các công cụ của thế giới về phát triển kinh tế xã hội và quản trị. Các công cụ này có thể xếp vào 3 bước ACE để một tổ chức đạt được mục tiêu chiến lược.

nalysis

A

C

apacity

xecution

E

Bấm vào từng bước để tìm hiểu thêm công cụ.

VNi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan để thực hiện 3 bước này.

Address

Vietnam Initiative
Indiana University
1315 East Tenth Street, SPEA 410
Bloomington, IN 47405-170

Email:  vietnam@indiana.edu

Ha Noi Office​

Nhat An Building
30D, Kim Ma Thuong, Ba Dinh District, 
Hanoi, Vietnam

Ho Chi Minh Office
Kova Center
92H Nguyen Huu Canh,
Binh Thanh District
​HCMC, Vietnam

  • LinkedIn

© 2017 by V-Idea